ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دانشجويان ورودي 97 جهت تکميل فرآيند ثبت نام از گزينه ورود به سيستم استفاده نمايند.

ورود به سيستم


قابل توجه دانشجويان غير شاغل متقاضي انواع وامها در نيمسال اول 97

دانشجويان جهت مطالعه و آگاهي از شرايط انواع وامها از اينجا اقدام نمايند.

جهت دريافت فرم سند تعهد محضري از اينجا اقدام نماييد.

جهت دريافت فرم شماره يک وام ويژه دکتري از اينجا اقدام نماييد.

جهت دريافت فرم شماره دو وام ويژه دکتري از اينجا اقدام نماييد.

جهت دريافت فرم وام ضروري ويژه دکتري از اينجا اقدام نماييد.

جهت دريافت فرم وام عتبات از اينجا اقدام نماييد.

 
 
 
   

مهمترین پیوندها