ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دانشجويان جديدالورود جهت ثبت نام از اينجا اقدام نمايند. پس از تاييد اطلاعات توسط معاونت دانشجويي دانشجويان مي بايست از لينک کارتابل دانشجويان وارد سامانه شوند.


شروع ثبت نام وامهاي دانشجويي در نيمسال دوم 96

جهت دريافت متن اطلاعيه اينجا را کليک کنيد.

جهت دريافت فرم سند تعهد محضري اينجا راکليک کنيد.

جهت دريافت فرم وام ضروري عتبات اينجا را کليک کنيد.

جهت دريافت فرم شماره يک وام ويژه دکتري اينجا را کليک کنيد.

جهت دريافت فرم شماره دو وام ويژه دکتري از اينجا را کليک کنيد.

جهت دريافت فرم وام ضروري ويژه دکتري از اينجا را کليک کنيد.


به اطلاع کليه دانشجويان گرامي ساکن در خوابگاه ميرساند

دانشجوياني که به هر دليلي اجاره بهاء خوابگاه خود را تا تاريخ 96/10/11 پرداخت نکرده اند ، تمديد و واگذاري خوابگاه در نيمسال دوم 97-96 منوط به پرداخت اجاره بهاء خوابگاه در نيمسال اول مي باشند. در غير اينصورت برابر مقررات عمل خواهد شد.

لازم بذکر است :

1-براساس مصوبه صندوق رفاه دانشجويان عدم پرداخت اجاره بهاء خوابگاه مشمول جريمه 11 درصدي در هر ترم خواهد شد.

2-تجميع اتاقهاي کم جمعيت الزامي مي باشد.

3-اعلام انصراف از خوابگاه بصورت مکتوب در نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 تا تاريخ 96/11/10 به دفتر سرپرستي خوابگاه الزامي مي باشد. در غير اينصورت دانشجويان ملزم به پرداخت اجاره بهاء خوابگاه براي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 مي باشند.


جهت دريافت فرم سند تعهد محضري اينجا راکليک کنيد.

جهت دريافت فرم وام ضروري عتبات اينجا را کليک کنيد.

جهت دريافت فرم شماره يک وام ويژه دکتري اينجا را کليک کنيد.

جهت دريافت فرم شماره دو وام ويژه دکتري از اينجا را کليک کنيد.

جهت دريافت فرم وام ضروري ويژه دکتري از اينجا را کليک کنيد.

 
 
 
   

مهمترین پیوندها