ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دانشجويان جديدالورود جهت ثبت نام از اينجا اقدام نمايند. پس از تاييد اطلاعات توسط معاونت دانشجويي دانشجويان مي بايست از لينک کارتابل دانشجويان وارد سامانه شوند.


قابل توجه دانشجويان غير شاغل متقاضي انواع وامها در نيمسال  اول 96

طبق جدول زمانبندي صندوق رفاه دانشجويان  وام ويژه دکتري فقط بابت دانشجوياني که سه ماه بهار و تابستان در سال 96 موفق به درخواست نشده اند تا 12/7/96 فرصت دارند از طريق پرتال صندوق رفاه درخواست داده و مدارک را به اداره رفاه ارائه نمايند.

ساير وامها از جمله تحصيلي ،‌ شهريه ، ضروري ، ازدواج ، وديعه مسکن ، وام ويژه دکتري و.... تا 20/8/96 فرصت جهت ثبت درخواست از طريق پرتال صندوق رفاه و ارائه مدارک به اداره رفاه اقدام نمايند. بديهي است اولويت ارسال مدارک به صندوق و واريز وجه با دانشجوياني است که مدارک را زودتر ارائه مي نمايند.

نکات مهم:

دانشجويان جديدالورود و دانشجوياني که تاکنون نسبت به ارائه سند تعهد محضري خود به اداره رفاه اقدام نکرده اند تا تاريخ فوق فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست و ارائه اصل سند تعهد محضري و حکم کارگزيني و فيش حقوقي ضامن (تاريخ سال 96) به اداره رفاه اقدام نمايند. جهت دريافت فرم سند تعهد به سامانه معاونت دانشجويي بخش فرمهاي دانشجويي مراجعه نماييد.(شرايط ضامن : کارمند رسمي يا پيماني در صورت بازنشستگي ضامن ارائه نامه کسر از حقوق  بدون قيد مبلغ الزمي مي باشد)

دانشجويان متقاضي وام ازدواج پس از ثبت درخواست اين وام از پرتال صندوق رفاه نسبت به ارائه کپي (سند ازدواج صفحه اطلاعات زوج و زوجه ، کارت ملي ، شناسنامه همسر و صفحه دوم شناسنامه دانشجو ) تا تاريخ فوق اقدام نمايند. ارائه اصل سند ازدواج يا شناسنامه يکي از زوجين اجباري مي باشد.

دانشجويان متقاضي وام وديعه مسکن (ويژه دانشجويان متاهل) مي بايست پس از درخواست از طريق پرتال صندوق رفاه نسبت به ارائه اجاره نامه همراه به نام دانشجو و با کد رهگيري کامپيوتري تا تاريخ فوق اقدام نمايند. چنانچه تاکنون مدارک تاهل خود را به اداره رفاه دانشجويان تحويل نداده اند ارائه کپي مدارک اجباري مي باشد.

دانشجويان متقاضي وام ضروري پس از درخواست از طريق پرتال صندوق رفاه مي بايست فاکتور مربوطه (ممهور به مهر و تاريخ و به نام دانشجو) را تا تاريخ تعيين شده به اداره رفاه تحويل نمايند. چنانچه دانشجويان متقاضي وام ضروري بابت پايان نامه مي باشند به جاي فاکتور کپي برگه انتخاب واحد با اخذ پايان نامه که به  تاييد مدير گروه يا استاد راهنما رسيده است را ارائه نمايند.

دانشجويان دکتري روزانه غير شاغل و غير بورسيه چنانچه دوره قبل از وام ويژه استفاده کرده اند پس از ثبت درخواست از طريق پرتال دانشجويان فقط فرم شماره دو را تکميل و تا تاريخ فوق به اداره رفاه تحويل نمايند و دانشجوياني که براي اولين بارمتقاضي استفاده از اين وام هستند پس ازثبت درخواست از طريق پرتال فرم شماره يک و دو را تکميل و تا تاريخ فوق به اداره رفاه ارائه نمايند.

تذکر :

با وجود ثبت درخواست هرگونه وام از طريق پرتال دانشجويان صندوق رفاه عدم ارائه مدارک و فرمها (براي کليه وامها از جمله ضروري ، ازدواج ، وديعه مسکن ، وام ويژه دکتري و ...) تا تاريخ فوق به منزله انصراف از وام مي باشد.

دانشجويان در زمان ثبت درخواست و تاييد شماره حساب دقت کافي را بعمل آورند. بدهي است انتخاب اشتباه شماره حساب منجر به عدم واريز وجه وام مي گردد.

دانشجويان دکتري ورودي 96 جهت بهره مندي از وام ويژه صرفا از طريق بانک توسعه و تعاون اقدام نماييد.

دانشجويان دکتري فقط يکبار ميتوانند از وام ضروري ويژه دکتري استفاده نمايند.

جهت دريافت فرم سند تعهد محضري اينجا راکليک کنيد.

جهت دريافت فرم وام ضروري عتبات اينجا را کليک کنيد.

جهت دريافت فرم شماره يک وام ويژه دکتري اينجا را کليک کنيد.

جهت دريافت فرم شماره دو وام ويژه دکتري از اينجا را کليک کنيد.

جهت دريافت فرم وام ضروري ويژه دکتري از اينجا را کليک کنيد.

 
 
 
ثبت نام دانشجوي نمونه سال 1396

وام ويژه دکتري

ارسال گزارش کار دانشجويي براي نيم سال دوم تحصيلي 95-96

اطلاعيه شماره 2- انتخابات شوراي صنفي -رفاهي دانشجويان

دورهمي...برگزاري جلسات مفرح آموزشي

انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه در سال تحصيلي 96-95

برگزاري جلسه آموزشي ويتامين هاي خوشبختي

برگزاري کارگاه آموزشي عوارض سوء مصرف مواد در خوابگاه پسران

برگزاري جلسه سوم کارگاه آموزشي مربيگري پيشگيري از HIV (ايدز)

کارگاه آموزشي مهارت رفتار قاطعانه

   

مهمترین پیوندها