ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها


صعود کوهنوردي دختران دانشجو 28 / 8 /95

کلاس آموزش شنا دختران دانشجو

نتايج مسابقه فوتبال نوزدهمين جشنواره ورزش هاي همگاني وگراميداشت هفته خوابگاههاي دانشجويي سال 95

مسابقات واليبال نوزدهمين جشنواره ورزش هاي همگاني وگراميداشت هفته خوابگاهها درسال 95

برگزاري مسابقات ورزشي نوزدهمين جشنواره ورزشهاي همگاني وگراميداشت هفته خوابگاههاي دانشجويي سال 95

برنامه ساعات استفاده از اماکن ورزشي براي آموزش دروس تربيت بدني و فوق برنامه ورزشي در ترم جاري

برنامه کوهنوردي دختران دانشجو

برنامه کلاسهاي تربيت بدني و ورزش 1 وهمچنين کلاسهاي فوق برنامه ورزشي کليه اماکن ورزشي دارنشگاه درنيمسال دوم 95 - 94

انتخاب مدير تربيت بدني دانشگاه به رياست هيأت ورزشي دانشگاههاي استان گلستان

گزارش مسابقات دووميداني دانشجويان دختر شرکت کننده درمسابقات هفدهمين جشنواره ورزش هاي درون دانشگاهي

   

مهمترین پیوندها