ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
گالری تصاویر
   تعداد کل گروه ها : 30 مورد  

 
نام گروه : اداره تربيت بدني دانشگاه
تعداد تصاویر داخلی : 3
تعداد مشاهده : 69بار
 
 
نام گروه : کارگاه آموزشي مديريت استرس
تعداد تصاویر داخلی : 1
تعداد مشاهده : 30بار
 
 
نام گروه : همايش نيمه گمشده ( توهم هاي رايج در قبال عشق و...)
تعداد تصاویر داخلی : 4
تعداد مشاهده : 73بار
 
 
نام گروه : کارگاه آموزشي مديريت استرس کارکنان
تعداد تصاویر داخلی : 3
تعداد مشاهده : 26بار
 
 
نام گروه : اخبار مرکز مشاوره
تعداد تصاویر داخلی : 1
تعداد مشاهده : 9بار
 
 
نام گروه : نمايشگاه عکس
تعداد تصاویر داخلی : 5
تعداد مشاهده : 48بار
 
 
نام گروه : پخش و نقد روانشناختي فيلم
تعداد تصاویر داخلی : 6
تعداد مشاهده : 99بار
 
 
نام گروه : خدمات مرکز مشاوره دانشجويي در اردوي فرهنگي ميعاد مهر
تعداد تصاویر داخلی : 10
تعداد مشاهده : 90بار
 
 
نام گروه : برگزاري طرح سلامت 94
تعداد تصاویر داخلی : 7
تعداد مشاهده : 60بار
 
 
نام گروه : برگزاري کارگاههاي آموزشي طرح سمن در دانشگاه
تعداد تصاویر داخلی : 12
تعداد مشاهده : 209بار
 
 
نام گروه : ميعاد مهر 1393
تعداد تصاویر داخلی : 2
تعداد مشاهده : 142بار
 
 
نام گروه : برگزاري کارگاههاي آموزشي طرح سمن در دانشگاه
تعداد تصاویر داخلی : 9
تعداد مشاهده : 118بار
 
 
نام گروه : برگزاري پنل آزاد دانشجويي در دانشگاه
تعداد تصاویر داخلی : 12
تعداد مشاهده : 102بار
 
 
 
 
 
 
نام گروه : كارگاه آموزش پيشگيري از اعتياد
تعداد تصاویر داخلی : 9
تعداد مشاهده : 170بار
 
 
 
 
نام گروه : حضور مركز مشاوره دانشجويي در نمايشگاه مهر و مرهم
تعداد تصاویر داخلی : 3
تعداد مشاهده : 87بار
 
 
نام گروه : ميعاد مهر 1391
تعداد تصاویر داخلی : 6
تعداد مشاهده : 362بار
 
 
نام گروه : كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد(هفته خوابگاه ها)
تعداد تصاویر داخلی : 5
تعداد مشاهده : 109بار
 
 
1 2
 

ثبت نام دانشجوي نمونه سال 1396

وام ويژه دکتري

ارسال گزارش کار دانشجويي براي نيم سال دوم تحصيلي 95-96

اطلاعيه شماره 2- انتخابات شوراي صنفي -رفاهي دانشجويان

دورهمي...برگزاري جلسات مفرح آموزشي

انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه در سال تحصيلي 96-95

برگزاري جلسه آموزشي ويتامين هاي خوشبختي

برگزاري کارگاه آموزشي عوارض سوء مصرف مواد در خوابگاه پسران

برگزاري جلسه سوم کارگاه آموزشي مربيگري پيشگيري از HIV (ايدز)

کارگاه آموزشي مهارت رفتار قاطعانه

   

مهمترین پیوندها