ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : تمديد ثبت نام خوابگاه

متن :

قابل توجه دانشجويان خوابگاهي                 

 بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجوياني که موفق به درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق نشده اند مي رساند نسبت به پرداخت اجاره بهاء اقدام و جهت ثبت درخواست و انتخاب اتاق طبق زمان بندي اعلام شده در ذيل اقدام نمايند.

زمان درخواست خوابگاه

تمامي مقاطع

1397/3/19 الي 1397/3/18

 

زمان بررسي

1397/3/20

 
 

انتخاب اتاق (تمام مقاطع  )

1397/3/21

 

 

 

نکته : سايت از ساعت 8 صبح جهت انجام فرآيند درخواست باز مي باشد.

تذاکرات مربوط به خوابگاه امام حسين (ع) تذاکرات مربوط به خوابگاه حضرت زينب (س)

-دانشجوياني که هزينه خوابگاه در طول تحصيل را پرداخت نکرده اند ، براي آنها ثبت درخواست امکان پذير نمي باشد.

-دانشجويان مقطع دکتري فقط مي توانند بلوک 4 را انتخاب نمايند.

-انتخاب گروه و هم اتاقي بايد از يک ورودي و يک مقطع باشد.

-اتاق هاي دکتري چهار نفره مي باشد.

-بين دو ترم طرح تجميع اتاق ها اجرا خواهد شد.

-بين دو ترم تقاضاي جابجائي نفرماييد.

-پرداخت اجاره بها خوابگاه و تحويل فيش پرداختي در بدو ورود خوابگاه به دفتر سرپرستي الزامي مي باشد.

-دانشجويان بومي و شبانه خوابگاه تعلق نمي گيرد. درصورت وجود ظرفيت خالي ازتاريخ 1397/7/15 به دفتر اداره خوابگاه مراجعه شود.

-در انتخاب اتاق و هم اتاقي دقت لازم صورت گيرد امکان جايجائي اتاق امکان پذير نمي باشد

-دانشجوياني که هزينه خوابگاه در طول تحصيل را پرداخت نکرده اند ، براي آنها ثبت درخواست امکان پذير نمي باشد.

-دانشجويان مقطع دکتري فقط مي توانند بلوک 9 را انتخاب نمايند.

-انتخاب گروه و هم اتاقي بايد از يک ورودي و يک مقطع باشد.

-اتاق هاي دکتري 97 چهار نفره مي باشد.

-بلوک هاي قديم از مجتمع خوابگاهي خارج و ترتيب اثر داده نمي شود.

-اتاق هاي دکتري سه نفره خواهد بود.

-بين دو ترم طرح تجميع اتاق ها اجرا خواهد شد.

-بين دو ترم تقاضاي جابجائي نفرماييد.

-پرداخت اجاره بها خوابگاه و تحويل فيش پرداختي در بدو ورود خوابگاه به دفتر سرپرستي الزامي   مي باشد.

-کليه کارشناسي ها بلوک 8 .

-در انتخاب اتاق و هم اتاقي دقت لازم صورت گيرد امکان جايجائي اتاق امکان پذير نمي باشد

 

     
تاریخ ارسال : 9 خرداد سال 1397
 
فرستنده :
     
 
تعداد مشاهده : 1982
 

   

مهمترین پیوندها