ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
كميسيون مواردخاص
 

نام و نام خانوادگي

سمت

آدرس ايميل

گوهر شيخ فندرسکي    

کارشناس کميسيون موارد خاص    

                                          

تلفن:   32452302      /     نمابر: 32450074

 

شرح وظايف و فعاليتها

1- انجام کليه امور مربوط به کميسيون موارد خاص
2- امور مربوط به کميسيون از طريق معاونت دانشجويي و يا آموزشي به اين دبيرخانه ارجاع مي گردد .
3- دعوتنامه جهت شرکت اعضاء توسط دبيرخانه و با امضاي دبير کميسيون ( معاونت دانشجويي ) در موعد مقرر ارسال مي گردد .
4- کارشناس مربوطه نيز پرونده هاي قابل بررسي را آماده و سپس در دستور کار جلسه قرار داده تا در جلسه مورد بررسي و اتخاذ تصميم شود .
5- پس از اتمام جلسه صورتجلسه در اختيار کارشناس قرار گرفته تا پس از تنظيم و تايپ آن طي نامه اي از سوي دبير کميسيون به معاونت آموزشي براي اقدام لازم ابلاغ مي گردد .

 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۴/۸/۲۷
 
 
 
 

   

مهمترین پیوندها