اطلاعيه شماره 2 ثبت نام شوراي صنفي

اطلاعيه شماره2انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه درسال تحصيلي98-97

معاونت دانشجويي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در نظر دارد با هدف تقويت فضاي مشارکت، فراهم نمودن زمينه لازم براي مسئوليت پذيري، بهره مندي از ظرفيتهاي دانشجويي، افزايش آگاهي دانشجويان از حقوق دانشجويي، تقويت فرهنگ پيگيري حل مشکلات رفاهي اقدام به برگزاري انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان نمايد.
شرايط عمومي داوطلبان جهت عضويت در شوراي صنفي، دانشجويي به شرح ذيل ميباشد:
 1- گذراندن يک نيمسال تحصيلي براي دانشجويان کارشناسي
2- نداشتن حکم قطعي محکوميت (در شوراي انضباطي)
3-دارا بودن حداقل معدل کل 13 براي دانشجويان کارشناسي،15 براي دانشجويان کارشناسي ارشد و 17 براي دانشجويان مقطع دکتري
4- مشروط نبودن نيمسال پيشين و يا نداشتن دو نيمسال مشروطي آموزشي غيرمتوالي .
5- عدم عضويت در شوراي مرکزي تشکلهاي اسلامي داراي مجوز در موسسه (بسيج، انجمن اسلامي، تشکل موعود)
6- مدت باقي مانده از دوران تحصيل يا احتساب ترمي که در آن انتخابات برگزار ميشود؛ کمتر از دو ترم نباشد.
تبصره: دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي از ابتداي ورود به دانشگاه امکان شرکت در امتحانات را دارا ميباشند.
*دانشجويان متقاضي عضويت در شوراي صنفي دانشگاه براي دريافت فرم ثبت نام به سايت دانشگاه ، پورتال معاونت دانشجويي به آدرس http://gausca.ir  مراجعه و پس از تکميل فرم ، آنرا به دفتر معاونت دانشجويي تحويل نمايند.
             زمان  تمديد ثبت نام :    1/2/97     لغايت    3/2/97
جهت دريافت فرم ثبت نام اينجا را کليک کنيد.


کميته اجرايي انتخابات شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان دانشگاه

 

   
فرستنده : دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 727 بار
تاریخ ارسال : 29 فروردين سال 1397