تعطيلات تابستانه کارکنان دانشگاه

قابل توجه دانشجويان گرامي:

با عنايت به تعطيلات تابستانه کارکنان دانشگاه، از روز شنبه مورخ 30/4/97 لغايت روز چهارشنبه مورخ 17/5/97، کليه فعاليتهاي اداري حوزه معاونت دانشجويي در طي اين مدت تعطيل و شروع فعاليت اداري مجددا از روز شنبه مورخ 20/5/97 خواهد بود.

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 720 بار
تاریخ ارسال : 26 تير سال 1397