ثبت گزارش کار دانشجويي نيم سال اول سال تحصيلي 98-97قابل توجه دانشجويان گرامي :

 ثبت گزارش کار دانشجويي براي نيم سال اول سال تحصيلي 98-97 از روز سه شنبه مورخ 4/10/1397 تا روز چهارشنبه مورخ 12/10/1397 از طريق سامانه الکترونيکي معاونت دانشجويي امکانپذير ميباشد  . دانشجويان گرامي مي توانند با مراجعه به سامانه معاونت دانشجويي به آدرسhttp://boostan.gau.ac.ir از خارج دانشگاه و يا لينک معاونت دانشجويي در پرتال اصلي دانشگاه با آدرس www.gau.ac.ir  گزارش کار دانشجويي خود را ثبت نمايند. لازم به ذکر است بعد از ثبت گزارش کار ميبايست مديران محترم گروهها تاييد نهايي را انجام نمايند در غير اينصورت فرآيند ثبت گزارش کار ناقص بوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 2012 بار
تاریخ ارسال : 24 فروردين سال 1398