ثبت نام وامهاي دانشجوي نيمسال دوم 97

قابل توجه دانشجويان غير شاغل متقاضي انواع وامها در نيمسال دوم 97

دانشجويان جهت مطالعه و آگاهي از شرايط انواع وامها از اينجا اقدام نمايند.

جهت دريافت فرم سند تعهد محضري از اينجا اقدام نماييد.

جهت دريافت فرم شماره يک وام ويژه دکتري از اينجا اقدام نماييد.

جهت دريافت فرم شماره دو وام ويژه دکتري از اينجا اقدام نماييد.

جهت دريافت فرم وام ضروري ويژه دکتري از اينجا اقدام نماييد.

جهت دريافت فرم وام عتبات از اينجا اقدام نماييد.

   
فرستنده :
   
تعدادمشاهده : 435 بار
تاریخ ارسال : 3 بهمن سال 1397