ثبت نام کار دانشجويي- نيمسال دوم

قابل توجه دانشجويان گرامي متقاض کار دانشجويي ؛

  ثبت نام اوليه از متقاضيان کار دانشجويي براي نيم سال دوم سال تحصيلي ??-?? از روز شنبه مورخ 13/??/1397 لغايت روز چهارشنبه مورخ 17/??/1397 از طريق سامانه الکترونيکي معاونت دانشجويي از خارج دانشگاه به آدرس http:/boostan.gau.ac.ir  و يا لينک معاونت دانشجويي در پرتال اصلي دانشگاه با آدرس www.gau.ac.ir بعمل مي آيد. دانشجويان متقاضي  ميبايست در ابتدا درخواست خود را براي مدير محترم گروه يا واحدهاي مختلف از طريق سامانه الکترونيکي ارسال نمايند و سپس توسط مدير محترم گروه و يا واحد مربوطه تاييد شوند و پس از تاييد شروع به کار نمايند. لازم به ذکر است به کليه درخواستهايي که به تاييد مدير محترم گروه يا واحد نرسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 786 بار
تاریخ ارسال : 24 فروردين سال 1398