انتخابات شوراي صنفي رفاهي دانشجويان - سال 1398

قابل توجه دانشجويان گرامي متقاضي شرکت در انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در سال 1398- لطفا جهت ثبت نام و تکميل اطلاعات به فرم پيوست مراجعه فرماييد.

 

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 1199 بار
تاریخ ارسال : 27 فروردين سال 1398