کارگاه آموزشي مهارت رفتار قاطعانه

برگزاري کارگاه آموزشي

مهارت رفتار قاطعانه

 

دوشنبه 9 اسفند95

ساعت 15

دفتر مشاوره ساختمان نظري(طبقه اول- اتاق 109)

اولويت ثبت نام با دانشجويان ورودي جديد مي باشد

   
فرستنده : مرکز مشاوره
   
تعدادمشاهده : 1020 بار
تاریخ ارسال : 9 اسفند سال 1395