برگزاري جلسه سوم کارگاه آموزشي مربيگري پيشگيري از HIV (ايدز)

برگزاري کارگاه آموزشي

مربيگري پيشگيري از

HIV(ايدز) جلسه سوم ويژه پسران

دوشنبه 9اسفند95

ساعت 13

دفتر مشاوره ساختمان نظري(طبقه اول- اتاق 109)

   
فرستنده : مرکز مشاوره
   
تعدادمشاهده : 998 بار
تاریخ ارسال : 9 اسفند سال 1395