برگزاري کارگاه آموزشي عوارض سوء مصرف مواد در خوابگاه پسران

برگزاري کارگاه آموزشي

عوارض سوء مصرف مواد

 

دوشنبه 9 اسفند95

ساعت 19

دفتر مشاوره خوابگاه امام حسين(ع)(بلوک1- اتاق مشاوره)

   
فرستنده : مرکز مشاوره
   
تعدادمشاهده : 1234 بار
تاریخ ارسال : 9 اسفند سال 1395