انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه در سال تحصيلي 96-95

 انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه  در سال تحصيلي 96-95

 معاونت دانشجويي دانشگاه در نظر دارد با هدف تقويت فضاي مشارکت، فراهم نمودن زمينه لازم براي مسئوليت پذيري، بهره مندي از ظرفيتهاي دانشجويي، افزايش آگاهي دانشجويان از حقوق دانشجويي، تقويت فرهنگ پيگيري حل مشکلات رفاهي با تعامل و از طريق مجاري قانوني اقدام به برگزاري انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان مينمايد.

شرايط عمومي داوطلبان جهت عضويت در شوراي صنفي، دانشجويي به شرح زير ميباشد:

1- گذراندن يک نيمسال تحصيلي براي دانشجويان کارشناسي؛

  2- نداشتن حکم قطعي محکوميت (در شوراي انضباطي)

3-دارا بودن حداقل معدل کل 13 براي دانشجويان کارشناسي،15 براي دانشجويان کارشناسي ارشد و 17 براي دانشجويان مقطع دکتري؛

4- مشروط نبودن نيمسال پيشين و يا نداشتن دو نيمسال مشروطي آموزشي غيرمتوالي؛

5- عدم عضويت درشوراي مرکزي تشکلهاي اسلامي داراي مجوز در موسسه؛)بسيج ، انجمن اسلامي، تشکل موعد)

6- مدت باقي مانده از دوران تحصيل يا احتساب ترمي که در آن انتخابات برگزار ميشود؛ کمتر از دو ترم نباشد.

تبصره: دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي از ابتداي ورود به دانشگاه امکان شرکت در امتحانات را دارا ميباشند.

* دانشجويان متقاضي عضويت در شوراي صنفي دانشگاه براي دريافت فرم ثبت نام به سايت دانشگاه ، پورتال معاونت دانشجويي مراجعه و پس از تکميل فرم ، آنرا به دفتر معاونت تحويل نمائيد.

زمان ثبت نام : 11/12/95  لغايت 18/12/95

 جهت دريافت فرم اينجا را کليک نمايئد.

کميته اجرايي انتخابات شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان دانشگاه

   
فرستنده : معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 1277 بار
تاریخ ارسال : 11 اسفند سال 1395