ارسال گزارش کار دانشجويي براي نيم سال دوم تحصيلي 95-96


قابل توجه دانشجويان گرامي :
ثبت گزارش کار دانشجويي براي نيم سال دوم سال تحصيلي ??-?? از تاريخ 11/2/1396 لغايت 20/2/1396 از طريق سامانه الکترونيکي معاونت دانشجويي امکانپذير ميباشد  . دانشجويان گرامي مي توانند با مراجعه به سامانه معاونت دانشجويي به آدرسhttp://boostan.gau.ac.ir از خارج دانشگاه و يا لينک معاونت دانشجويي در پرتال اصلي دانشگاه با آدرس www.gau.ac.ir  گزارش کار دانشجويي خود را ثبت نمايند. لازم به ذکر است بعد از ثبت گزارش کار ميبايست مديران محترم گروهها تاييد نهايي را انجام نمايند در غير اينصورت فرآيند ثبت گزارش کار ناقص بوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.
@student_vp_gau

   
فرستنده :
   
تعدادمشاهده : 1784 بار
تاریخ ارسال : 10 ارديبهشت سال 1396