ارسال گزارش کار دانشجويي

قابل توجه دانشجويان گرامي:

ثبت گزارش کار دانشجويي براي نيم سال اول  سال تحصيلي 96-97 از تاريخ 2/10/1396 تا تاريخ 10/10/1396 از طريق سامانه الکترونيکي معاونت دانشجويي امکانپذير ميباشد. دانشجويان گرامي مي توانند با مراجعه به سامانه معاونت دانشجويي به آدرس http://boostsn.gau.ac.ir از خارج دانشگاه و يا لينک معاونت دانشجويي در پرتال اصلي دانشگاه با آدرس www.gau.ac.ir گزارش کار دانشجويي خود را ثبت نمايند. لازم به ذکر است بعد از ثبت گزارش کار ميبايست مديران محترم گروهها تاييد نهايي را انجام نمايند در غير اينصورت فرآيند گزارش کار ناقص بوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.  

   
فرستنده :
   
تعدادمشاهده : 970 بار
تاریخ ارسال : 4 دي سال 1396