ثبت نام خوابگاه در نيمسال دوم 97-96

به اطلاع کليه دانشجويان گرامي ساکن در خوابگاه ميرساند

دانشجوياني که به هر دليلي اجاره بهاء خوابگاه خود را تا تاريخ 96/10/11 پرداخت نکرده اند ، تمديد و واگذاري خوابگاه در نيمسال دوم 97-96 منوط به پرداخت اجاره بهاء خوابگاه در نيمسال اول مي باشند. در غير اينصورت برابر مقررات عمل خواهد شد.

لازم بذکر است :

1-براساس مصوبه صندوق رفاه دانشجويان عدم پرداخت اجاره بهاء خوابگاه مشمول جريمه 11 درصدي در هر ترم خواهد شد.

2-تجميع اتاقهاي کم جمعيت الزامي مي باشد.

3-اعلام انصراف از خوابگاه بصورت مکتوب در نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 تا تاريخ 96/11/10 به دفتر سرپرستي خوابگاه الزامي مي باشد. در غير اينصورت دانشجويان ملزم به پرداخت اجاره بهاء خوابگاه براي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 مي باشند.

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 1336 بار
تاریخ ارسال : 26 دي سال 1396