ثبت نام کار دانشجويي براي نيم سال دوم سال تحصيلي 97-96


قابل توجه دانشجويان گرامي؛
 ثبت نام اوليه از متقاضيان کار دانشجويي براي نيم سال دوم سال تحصيلي 97-96 از روز چهارشنبه مورخ  27/10/1396 لغايت روز شنبه مورخ 7/11/1396 از طريق سامانه الکترونيکي معاونت دانشجويي از خارج دانشگاه به آدرس http:/boostan.gau.ac.ir  و يا لينک معاونت دانشجويي در پرتال اصلي دانشگاه با آدرس www.gau.ac.ir بعمل مي آيد . دانشجويان متقاضي  ميبايست در ابتدا درخواست خود را براي مدير محترم گروه يا واحدهاي مختلف از طريق سامانه الکترونيکي ارسال نمايند و سپس توسط مدير محترم گروه و يا واحد تاييد شوند و پس از تاييد شروع به کار نمايند. لازم به ذکر است به کليه درخواستهايي که به تاييد مدير محترم گروه يا واحد نرسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

@student_vp_gau

   
فرستنده :
   
تعدادمشاهده : 1196 بار
تاریخ ارسال : 26 دي سال 1396