انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه در سال تحصيلي 98-97

اطلاعيه شماره 1

انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه  در سال تحصيلي 98-97

شرايط عمومي داوطلبان جهت عضويت در شوراي صنفي، دانشجويي به شرح ذيل ميباشد:

1- گذراندن يک نيمسال تحصيلي براي دانشجويان کارشناسي

2- نداشتن حکم قطعي محکوميت (در شوراي انضباطي)

3-دارا بودن حداقل معدل کل 13 براي دانشجويان کارشناسي،15 براي دانشجويان کارشناسي ارشد و  17 براي دانشجويان مقطع دکتري

4- مشروط نبودن نيمسال پيشين و يا نداشتن دو نيمسال مشروطي آموزشي غيرمتوالي .

5- عدم عضويت در شوراي مرکزي تشکلهاي اسلامي داراي مجوز در موسسه (بسيج، انجمن اسلامي، تشکل موعود)

6- مدت باقي مانده از دوران تحصيل يا احتساب ترمي که در آن انتخابات برگزار ميشود؛ کمتر از دو ترم نباشد.

تبصره: دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي از ابتداي ورود به دانشگاه امکان شرکت در امتحانات را دارا ميباشند.

زمان ثبت نام : 26/01/97  لغايت 28/01/97

 جهت دريافت فرم اينجا را کليک نمايئد.

کميته اجرايي انتخابات شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان دانشگاه

   
فرستنده : معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 734 بار
تاریخ ارسال : 26 فروردين سال 1397