ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دانشجويان جديد الورود (ورودي 99 ) جهت ثبت نام غير حضوري معاونت دانشجويي ازکارتابل دانشجويان اقدام نماييد. نام کاربري شماره دانشجويي و کلمه عبور شماره ملي مي باشد.

دانشجويان جهت ثبت اطلاعات در پرتال دانشجويان صندوق رفاه به آدرس http://bp.swf.ir دو هفته پس از تاييد اطلاعات توسط آموزش اقدام نمايند.

اطلاعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود
راهنماي ثبت نام در پرتال معاونت دانشجويي دانشگاه (http://boostan.gau.ac.ir)
راهنماي ثبت نام در پرتال دانشجويان صندوق رفاه ويژه دانشجويان ارشد و دکتري (http://bp.swf.ir)
راهنماي ثبت نام در پرتال دانشجويان صندوق رفاه ويژه دانشجويان کارشناسي (http://bp.swf.ir)

باتوجه به تغييرات کلي شرايط دريافت وام دانشجويان قبل از درخواست وام آيين نامه پرداخت و بازپرداخت وام هاي دانشجويي و اطلاعيه ثبت نام وام را به طور دقيق مطالعه و سپس نسبت به درخواست وام اقدام نماييد. لازم بذکر است کليه وامها شامل کارمزد خواهد بود.

دانشجويان ورودي 99 و دانشجوياني که تاکنون سند تعهد ارائه نداده اند براساس آيين نامه جديد اقدام نمايند.

اطلاعيه ثبت نام وام هاي دانشجويي  نيمسال اول 99
ميزان مبالغ وامهاي دانشجويي نيمسال اول 99
آيين نامه پرداخت و بازپرداخت وام هاي دانشجويي
فرم سند تعهد جديد (دانشجويان زمان امضاء سند در دفترخانه مطالب درج شده در سند را با فرم مطابقت داده در صورت مغايرت، سند تعهد محضري عودت خواهد شد.)
فرم وام ضروري - موارد خاص
 
 
 
   

مهمترین پیوندها