ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجويان متقاضي وام نيمسال دوم 99

دانشجويان متقاضي انواع وامهاي دانشجويي پس از مطالعه دقيق اطلاعيه وام و آيين نامه پرداخت و بازپرداخت وام هاي دانشجويي نسبت به ثبت درخواست و مراحل بعدي اقدام نمايند.

اطلاعيه ثبت نام وام هاي دانشجويي  نيمسال دوم 99
ميزان مبالغ وامهاي دانشجويي نيمسال دوم 99
آيين نامه پرداخت و بازپرداخت وام هاي دانشجويي
فرم سند تعهد جديد (دانشجويان زمان امضاء سند در دفترخانه مطالب درج شده در سند را با فرم مطابقت داده در صورت مغايرت، سند تعهد محضري عودت خواهد شد.)
فرم وام ضروري - موارد خاص

 

اطلاعيه شماره دو بنياد فرهنگي البرز

 

دانشجويان متقاضي شرکت و معرفي انتخاب دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز پس از مطالعه اطلاعيه ثبت نام و دستورالعمل پيوست اقدام نمايند.
ثبت نام دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز
دستور العمل انتخاب و معرفي دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز

 

 

 

 
 
 
کسب عنوان کانون برتر توسط کانون همياران سلامت روان

معرفي معاون جديد دانشجويي،فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

اطلاعيه شماره دو بنياد فرهنگي البرز

ثبت نام دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز

اطلاعيه ثبت نام وامهاي دانشجويي نيسمال دوم 400-1399

مسابقه استارت آپ،پانتوميم،توئيت نويسي،ايده شو،نشاط اجتماعي به همت مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه

اطلاعيه ثبت نام وامهاي دانشجويي نيسمال اول 400-1399

انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه در سال تحصيلي 1400- 1399

اطلاعيه مهم خوابگاهها

اطلاعيه خوابگاه - دانشجويان تحصيلات تکميلي

   

مهمترین پیوندها