ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دانشجويان جديد الورود (ورودي 98 ) جهت ثبت نام غير حضوري معاونت دانشجويي از لينک زير اقدام نماييد.قابل توجه دانشجويان محترم تحصيلات تکميلي

با توجه به شرايط موجود ( ويروس کرونا ) و جلوگيري از ازدحام دانشجويان و با عنايت به آمار اعلامي دانشجويان از آموزش دانشگاه و تکميل فرم هاي مجوز فعاليت و خوداظهاري ارزيابي سلامت، اسکان در خوابگاهها با توجه به پروتکل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بشرح ذيل مي باشد.

1- اسکان در خوابگاهها بصورت 25 تا 50 درصد ظرفيت اسکان يعني 1 و نهايتا 2 نفر در هر اتاق بوده و هزينه اسکان در خوابگاه مطابق مصوبات صندوق رفاه دانشجويان محاسبه خواهد شد.

2- هر دانشجو فقط طي مدت اعلام شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه مي تواند در خوابگاه اسکان داشته باشد.  

3- دانشجويان مي بايست پس از پايان فرصت اعلامي، وسايل موجود در اتاق خود را جمع آوري و اتاق را تحويل دفتر خوابگاه نموده تا اتاق به دانشجويان متقاضي ديگر واگذار گردد.

4- ترجيحا اسکان دانشجويان در همان اتاق قبلي شان خواهد بود. مسئوليت کليه وسايل موجود در اتاق به عهده ساکنين اتاق بوده و دانشجويان غيرساکن جهت حفظ اموال خود هماهنگي لازم را با ساکنين اتاق خود انجام دهند.

5- دانشجويان مقاطع کارشناسي و ساير دانشجوياني که کار آزمايشگاهي و تحقيقاتي ندارند، مي بايست تا 25 شهريورماه نسبت به تخليه اتاق خود اقدام نمايند. در غيراينصورت بدون نياز به حضورشان در خوابگاه، وسايل شان از طرف متصديان خوابگاه جمع آوري و به انبار منتقل خواهد شد.

                                                                             اداره امور خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه

 
 
 
   

مهمترین پیوندها