ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
اطلاعات دفتر حوزه
 

 

نام و نام خانوادگي               

سمت                    

آدرس ايميل                          

محمدرضا ابراهيمي

مسئول دفتر معاون                

تلفن:32452300        /          نمابر: 32450074

شرح وظايف و فعاليتها
1- دريافت نامه ها، اوراق ، پرونده هاي و ساير مکاتبات رسيده به حوزه
2- تفکيک و توزيع نامه ها و گزارشات و سايرمکاتبات و پيگيري کردن آنها
3- انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري وبايگاني کردن پرونده ها ، اوراق ، نامه ها و گزارشات و اسناد و مدارک حوزه در محلهاي مخصوص خود
4- تنظيم ليست متقاضيان ملاقات بامعاونت و تعيين ساعات ملاقات براي آنها
5- تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه
6- ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و موسسات ذيربط و واحدهاي تابعه ودرصورت لزوم پيگيري آنها
7- آماده کردن سوابق و پرونده هاي مربوط به کميسيونها و جلسات و سمينارها براي اطلاع و مطالعه قبلي معاون
8- تنظيم اوقات جلسات و کميسيونهايي که در دفتر تشکيل مي شود و مطلع ساختن مقامات يا افراد شرکت کننده در جلسه
9- پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهاي متقاضيان و مراجعه کنندگان
10- تهيه پيش نويس برخي از نامه ها و گزارشات و جدولهاي مختلف
11- استفاده از نرم افزارهاي پردازش متن ، دريافت و ارسال نامه هاي الکترونيکي و دورنگار

 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۹/۹/۱۸
 
 
 
 

ثبت نام دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز

اطلاعيه ثبت نام وامهاي دانشجويي نيسمال دوم 400-1399

مسابقه استارت آپ،پانتوميم،توئيت نويسي،ايده شو،نشاط اجتماعي به همت مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه

اطلاعيه ثبت نام وامهاي دانشجويي نيسمال اول 400-1399

انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه در سال تحصيلي 1400- 1399

اطلاعيه مهم خوابگاهها

اطلاعيه خوابگاه - دانشجويان تحصيلات تکميلي

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 1400-1399

ثبت نام شوراي صنفي رفاهي- 99-98

فراخوان بيست و هشتمين جشنواره دانشجويان نمونه

   

مهمترین پیوندها