ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز کامپیوتر اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
مدير امور تربيت بدني
 
نام و نام خانوادگي سمت آدرس ايميل
علي سپهري فر   مدير امور تربيت بدني                             sport@gau.ac.ir

 تلفن تماس :  31844000  / نمابر: 31844000

 

 اهداف و ماموريتهاي اداره تربيت بدني

- پيگيري مصوبات شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاه

- سياستگزاري برنامه ريزي، سازماندهي فعاليتهاي سراسري ورزش دانشگاه
- تمركز زدايي در اجراي فعاليتهاي سراسري ورزش دانشگاه و واگذاري اختيارات به انجمن نهضت داوطلبين

- تشكيل انجمنهاي ورزشي دانشگاه و حمايت از تشكيل انجمنهاي درون دانشگاهي و انجمنهاي ورزشي دانشجويي در دانشكده ها و خوابگاههاي دانشجويي
- كوشش در جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي مربيان و كارشناسان و ديگر كاركنان امور ورزشي دانشگاه از طريق برگزاري كلاسهاو كارگاههاي آموزشي
- نظارت‌ و ‌ايجاد‌هماهنگي در اجراي جشنواره ها و المپيادها و رقابتهاي درون دانشگاهي

- جلب مشاركت نهاد هاي خارج دانشگاه در برگزاري فعاليتهاي ورزشي دانشجويان سراسر كشور

-  مشارکت در وظايف فدراسيون ملي ورزشهاي دانشگاهي جهت نظارت و همكاري در انجام تدارك آماده سازي واعزام كاروانهاي ورزشي دانشجويي به يونيورسيادهاي دانشجويي ،مسابقات قهرماني دانشجويان جهان،مسابقات همبستگي دانشجويان كشورهاي مسلمان و ساير رقابتهاي بين المللي كه بر اساس توافقنامه هاي في مابين متبوع و آموزش عالي ساير كشورها مبادله شده است
- بررسي و ارزيابي نحوه عملكرد واحدهاي اجرايي تربيت بدني دانشگاه به منظور اصلاح روند اجرايي
- جلب مشاركت دانشجويان و دانشگاهيان و دستگاهها و سازمانهاي ذيربط در اجراي بهينه برنامه هاي ورزش دانشجويان
- نظارت بر اجراي امور دروس عمومي تربيت بدني دانشگاه از طريق ارائه پيشنهادات اصلاحي و انتقال تجارب موفق به دانشگاه
- تهيه وسايل و تجهيزات لازم براي فعاليتهاي ورزشي دانشگاه

- پشنهاد احداث ،تكميل و نوسازي و بهسازي مجموعه هاي ورزشي و اردويي دانشگاه و پيگيري آن
- تبادل اطلاعات و همكاري علمي و ورزشي با سازمانهاي مربوط به تربيت بدني و ورزش داخل و خارچ كشور
- مطالعه و تحقيق در امور تربيت بدني و ورزش دانشگاه ضمن جلب مشاركت پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت متبوع و ساير سازمانهاي علمي داخل و خارج كشور
- توسعه ارتباطات با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي
- تهيه و تنظيم اساسنامه ها و آئين نامه هاي مربوط به ورزش دانشجويان با همفكري دانشگاهيان و ارسال آن به شوراي عالي ورزش دانشگاه جهت بررسي و تصويب
- تعيين راهبردهايي جهت فراگيري و توسعه فعاليتهاي ورزشي در دانشگاه به منظور توسعه ورزش همگاني بين دانشجويان

 

امور فني و مسابقات

- انعكاس مطلوب فعاليتهاي ورزشي دانشجويي به منظور ترغيب و تشويق ساير دانشجويان
- برنامه ريزي و كمك در اجراي مسابقات درون دانشگاهي
- تنظيم تقويم ورزشي ساليانه و اجراي مفاد مندرج در تقويم
- كمك و همكاري با فدراسيون ورزش هاي دانشگاهي
- تدارك اعزام تيمهاي ورزشي دانشجويي به مسابقات قهرماني مناطق، كشور و مسابقات جهاني و دانشجويي
- نظارت بر حسن اجراي مسابقات قهرماني در دانشگاه
- شركت در جلسات مربوط به اردوها و فدراسيونهاي ورزش سازمانها و ساير ارگانها به منظور تبادل نظر و ايجاد هماهنگي
- كمك به فدراسيون ورزش هاي دانشگاهي در تشكيل اردوهاي آمادگي جهت اعزام تيم هاي ورزشي به فعاليتهاي برون مرزي.
- برنامه ريزي جهت برگزاري مسابقات قهرماني
- كوشش جهت شناسايي استعداد هاي درخشان ورزشي دانشگاه
- اجراي ساير امور محوله از طرف معاونت متبوع
- تنظيم برنامه هاي مربوط به اردوهاي ورزش دانشجويي و تهيه دستورالعملهاي لازم

 

طرح و توسعه

- تدوين طرحها و تعيين راهبردهايي براي فراگير بودن فعاليتهاي ورزشي در دانشگاه
- توسعه فعاليتهاي ورزشي در اماكن باز و فضاهاي مفرح
- توسعه ورزشها ي بومي و محلي و فعاليتهاي ورزشي در دانشگاه
- ارزيابي برنامه ها و فعاليتهاي ورزش همگاني دستگاه
- تدوين برنامه هايي براي توسعه فعاليتهاي ورشي در بين خواهران
- جمع آوري آمار تربيت بدني دانشگاه در برگزاري مسابقات ورزش قهرماني دانشگاه و اطلاعات لازم در مورد مسابقات ورزش جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي مسابقات قهرماني و المپيادها
- ارتقاء‌سطح علمي و آموزشي مربيان و دست اندركاران ورزش در دانشگاهها
- نظارت برحسن اجراي فعاليتهاي ورزشي در مسابقات سراسري و درون دانشگاهي
- برنامه ريزي جهت توسعه ورزش همگاني
- برنامه ريزي جهت توسعه و افزايش دانشجويان در ورزش هاي درون دانشگاهي
- نظارت و حمايت انجمن هاي ورزش دانشجويي در دانشگاهها
- كمك به احداث، بهسازي، نوسازي، تكميل سالنها و فضاهاي ورزش سرپوشيده و روباز
- برگزاري گردهمايي مديران تربيت بدني و همايش هاي علمي ورزشي با همكاري دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پژوهشكده تربيت بدني
- ارزيابي و انعكاس حاصل از عملكرد تربيت بدني دانشگاهها جهت بهبود عملكرد ساليانه
- اجراي ساير امور محوله از طرف معاونت متبوع

 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۹/۱۱/۸
 
 
 
 

ثبت نام دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز

اطلاعيه ثبت نام وامهاي دانشجويي نيسمال دوم 400-1399

مسابقه استارت آپ،پانتوميم،توئيت نويسي،ايده شو،نشاط اجتماعي به همت مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه

اطلاعيه ثبت نام وامهاي دانشجويي نيسمال اول 400-1399

انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه در سال تحصيلي 1400- 1399

اطلاعيه مهم خوابگاهها

اطلاعيه خوابگاه - دانشجويان تحصيلات تکميلي

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 1400-1399

ثبت نام شوراي صنفي رفاهي- 99-98

فراخوان بيست و هشتمين جشنواره دانشجويان نمونه

   

مهمترین پیوندها