ثبت نام وام دکتري ، عتبات و حوادث

قابل توجه دانشجويان متقاضي وام (دکتري ، حوادث مناطق سيل زده98 و عتبات)

دانشجويان متقاضي وام دکتري صندوق يا بانک توسعه تا تاريخ 25 خرداد 1398 فرصت دارند جهت بهره مندي از اين وام نسبت به درخواست از طريق پرتال صندوق رفاه و تحويل فرم به اداره رفاه اقدام نمايند.

دانشجويان ساکن در مناطق سيل زده سال 98 مي توانند با ارائه گواهي از فرمانداري يا استانداري محل اقامت خود و تکميل فرم وام ضروري ويژه دانشجويان خسارت ديده تا تاريخ 25 خرداد 1398 و تحويل به اداره رفاه اقدام نمايند.

دانشجويان متقاضي وام زيارت عتبات عاليات با ارائه نامه ستاد عتبات دانشگاهيان ، کپي گذرنامه ، فيش واريزي و تکميل فرم درخواست تا تاريخ 25 خرداد 1398 اقدام نمايند.

جهت دريافت فرم شماره 2 وام ويژه دانشجويان دکتري از اينجا اقدام نماييد.

جهت دريافت فرم حوادث غير مترقبه از اينجا اقدام نماييد.

جهت دريافت فرم عتبات عاليات از اينجا اقدام نماييد.

   
فرستنده : اداره رفاه دانشجويان
   
تعدادمشاهده : 2020 بار
تاریخ ارسال : 8 خرداد سال 1398