ارسال گزارش کار دانشجويان- نيم سال دوم


قابل توجه دانشجويان گرامي :
 ثبت گزارش کار دانشجويي براي نيم سال دوم سال تحصيلي 98-97 از روز  يکشنبه مورخ 19/3/1398تا روز پنجشنبه مورخ 23/3/1398از طريق سامانه الکترونيکي معاونت دانشجويي امکانپذير ميباشد  . دانشجويان گرامي مي توانند با مراجعه به سامانه معاونت دانشجويي به آدرسhttp://boostan.gau.ac.ir از خارج دانشگاه و يا لينک معاونت دانشجويي در پرتال اصلي دانشگاه با آدرس www.gau.ac.ir  گزارش کار دانشجويي خود را ثبت نمايند. لازم به ذکر است بعد از ثبت گزارش کار ميبايست مديران محترم گروهها تاييد نهايي را انجام نمايند در غير اينصورت فرآيند ثبت گزارش کار ناقص بوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.
@student_vp_gau

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 2439 بار
تاریخ ارسال : 18 خرداد سال 1398