ثبت نام خوابگاه ترم تابستان98

به اطلاع دانشجويان تحصيلات تکميلي که متقاضي خوابگاه در ترم تابستان مي باشند ، مي رساند تا 10 تيرماه 1398 فرصت دارند نسبت به تحويل فرم تقاضاي خوابگاه به دفتر اداره امور خوابگاهها اقدام نمايند.

تذکرات لازم :

1-دانشجويان فرم شماره 10 را از سايت معاونت دانشجوي چاپ و پس از تکميل اطلاعات به دفتر اداره خوابگاهها تحويل نمايند.جهت دريافت فرم اينجا را کليک کنيد.

2-پرداخت اجاره بهاء خوابگاه ترم تابستان قبل از اسکان الزامي است.

3-تعيين اتاق بعهده متصديان خوابگاه مي باشد.

4-براي ترم تابستان بلوک 4 خوابگاه برادران و بلوک 9 خوابگاه خواهران تهيه شده است.

5-تخليه اتاق ها در تاريخ 15 شهريور 98 مي باشد.

   
فرستنده : امور دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 2017 بار
تاریخ ارسال : 29 خرداد سال 1398