فراخوان بيست و هشتمين جشنواره دانشجويان نمونه

دانشجويان گرامي جهت آگاهي از شرايط ،  آيين نامه جشنواره دانشجويان نمونه را مطالعه نماييد.

 

آيين نامه جشنواره دانشجويان نمونه

   
فرستنده : معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 1326 بار
تاریخ ارسال : 6 مهر سال 1398