اطلاعيه مهم خوابگاهها

به اطلاع دانشجويان گرامي تحصيلات تکميلي مي رساند، قبل از مراجعه به خوابگاه در خصوص مجوز اسکان ، از طريق سايت معاونت آموزشي دانشگاه نسبت به تکميل فرم درخواست و تاييد استاد راهنما ، دانشکده و تاييد فرم خود اظهاري سلامت اقدام نماييد.

در غير اينصورت اجازه ورود به خوابگاه با توجه به شرايط موجود (پيشگيري از شيوع ويروس کرونا) صادر نخواهد شد.

   
فرستنده : امور دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 1353 بار
تاریخ ارسال : 18 شهريور سال 1399