ثبت نام دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز

دانشجويان متقاضي شرکت و معرفي انتخاب دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز پس از مطالعه اطلاعيه ثبت نام و دستورالعمل پيوست اقدام نمايند.

اطلاعيه ثبت نام دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز

دستور العمل انتخاب و معرفي دانشجويان برتر بنياد فرهنگي البرز

   
فرستنده : معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 98 بار
تاریخ ارسال : 6 اسفند سال 1399