معرفي معاون جديد دانشجويي،فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

آيين تکريم و معارفه معاون دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه:

طي حکمي از سوي جناب آقاي دکتر نجفي نژاد رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دکتر محمد رحيم فروزه بعنوان معاون جديد دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه منصوب شدند و از زحمات جناب آقاي دکتر ابوطالب هزار جريبي تقدير و تشکر بعمل آيد.

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 51 بار
تاریخ ارسال : 24 اسفند سال 1399