کسب عنوان کانون برتر توسط کانون همياران سلامت روان

طي حکمي از سوي مدير کل محترم دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان، کانون دانشجويي همياران سلامت روان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان بعنوان "کانون برتر در سطح دانشگاههاي منطقه ? کشور" برگزيده شده است و از فعاليت ها و تلاش هاي کليه اعضاء جهت رسيدن به اهداف عاليه و ايجاد محيطي سالم و با نشاط و پويا تقدير و تشکر شده است.

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 57 بار
تاریخ ارسال : 25 اسفند سال 1399