ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره مرکز انفورماتیک اداره تغذیه اداره سراها اداره رفاه امور دانشجویی معاونت دانشجویی  
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجويان غير شاغل متقاضي انواع وامها در نيمسال دوم 1402

دانشجويان پس از مطالعه دقيق اطلاعيه نسبت به ثبت درخواست وام از سامانه https://refah.swf.ir  و تحويل مدارک در تاريخ هاي اعلام شده، اقدام نمايند. بديهي است دانشجوياني که ثبت درخواست خود و ارسال مدارک را زودتر انجام دهند در اولويت دريافت وام قرار خواهند گرفت.

 

***دانشجويان زمان درخواست وام تحصيلي تصوير کارنامه آموزشي خود را در پيوست بارگذاري نمايند. ***

اطلاعيه ثبت نام وام هاي دانشجويي در نيمسال دوم 1402

بخشنامه صندوق رفاه در خصوص ثبت نام وام شهريه در نيمسال دوم 1402

بخشنامه صندوق رفاه در خصوص ثبت نام وام در نيمسال دوم 1402

جدول مبالغ وام ها در نيمسال دوم 1402

جدول مبالغ وام شهريه در نيمسال دوم 1402

آئين نامه پرداخت و بازپرداخت وام هاي دانشجويي

فرم سند تعهد محضري 

راهنماي ثبت درخواست وام در سامانه صندوق رفاه دانشجويان

 
 
 


   

مهمترین پیوندها